Lưu dấu trang trong Chrome – Dùng Chrome cơ bản #4

Bạn đã bao giờ tìm thấy một trang web mà bạn muốn xem sau, nhưng rồi nhận ra rằng bạn không nhớ địa chỉ trang web khi đến lúc đó? Dấu trang là một cách tuyệt vời để lưu và sắp xếp các trang web cụ thể để bạn có thể truy cập lại chúng nhiều lần. Có thể hiểu đơn giản thì dấu trang là lưu trang web vào trình duyệt để xem sâu, chỉ có vậy.

Trong series Chrome cơ bản này, chúng ta sẽ nói về cách lưu dấu trang trong Chrome, cách quản lý và sắp xếp các dấu trang cũng như cách nhập dấu trang từ trình duyệt khác.

Thêm dấu trang

Bạn có thể lưu bất kỳ trang nào bạn đang xem làm dấu trang.

Nhấp vào ngôi sao trong Thanh địa chỉ để lưu trang hiện tại làm dấu trang.

Còn một cách nhanh hơn là nhấn Ctrl+D trên bàn phím.

Tạo dấu trang trong Chrome, cách lưu trang web trong Chrome

Một hộp thông báo sẽ xuất hiện, tại phần thư mục bạn chọn Thanh dấu trang, sau đó bấm vào nút Xong.

Tạo dấu trang trong Chrome, cách lưu trang web trong Chrome

Trang web sẽ được lưu vào thanh Dấu trang ngay lập tức.

Sử dụng dấu trang

Sau khi bạn đã đánh dấu trang một trang web, có một số cách để mở các trang web đã lưu.

Chọn từ menu Chrome: Nhấp vào menu Chrome ở góc trên bên phải, di chuột qua Dấu trang và danh sách, sau đó nhấp vào trang web bạn muốn mở.

Tạo dấu trang trong Chrome, cách lưu trang web trong Chrome

Thanh Dấu trang: Thanh Dấu trang nằm ngay bên dưới Thanh địa chỉ. Bạn có thể nhấp vào dấu trang để đi đến trang web bạn muốn.

Muốn nó luôn hiển thị, bạn hãy bấm phím tắt Ctrl + Shift + B.

Tạo dấu trang trong Chrome, cách lưu trang web trong Chrome

Nếu không thích dùng phím tắt hoặc sợ quên phím tắt này, bạn có thể hiển thị thanh dấu trang bằng cách nhấp vào menu Chrome, di chuyển qua dòng Dấu trang và danh sách, cuối cùng chọn Hiển thị thanh dấu trang.

Tạo dấu trang trong Chrome, cách lưu trang web trong Chrome

Quản lý dấu trang

Nếu định sử dụng dấu trang thường xuyên, bạn có thể muốn tìm hiểu cách sắp xếp chúng bằng tính năng có tên là Trình quản lý dấu trang .

Mở Trình quản lý dấu trang

Nhấp vào menu Chrome ở góc trên bên phải của trình duyệt, di chuột qua Dấu trang và danh sách, sau đó chọn Trình quản lý dấu trang từ menu thả xuống.

Tạo dấu trang trong Chrome, cách lưu trang web trong Chrome

Trình quản lý dấu trang sẽ xuất hiện. Từ đây, bạn có thể sắp xếp dấu trang của mình thành các thư mục, xóa dấu trang và thư mục bạn không còn sử dụng cũng như tìm kiếm những dấu trang mà bạn không thể tìm thấy.

Tạo một thư mục

Nếu bạn có các dấu trang khác nhau về một chủ đề nào đó, bạn có thể cân nhắc việc tạo một thư mục để sắp xếp chúng. Các thư mục mới sẽ được thêm vào thư mục Dấu trang khác.

Ví dụ bạn muốn tạo thêm thư mục Báo công nghệ để cập nhật tin tức hàng ngày, hãy vào trang Quản lý dấu trang, sau đó nhấp chuột vào biểu tượng 3 chấm chọn Thêm thư mục mới.

Tạo dấu trang trong Chrome, cách lưu trang web trong Chrome

Một hộp thoại sẽ xuất hiện, bạn chỉ cần gõ tên thư mục là Báo công nghệ.

Tạo dấu trang trong Chrome, cách lưu trang web trong Chrome

Thêm trang web vào thư mục vừa tạo

Nhấp vào ngôi sao trong Thanh địa chỉ để lưu trang hiện tại làm dấu trang. Sau đó chọn thư mục vừa tạo rồi bấm Xong.

Tạo dấu trang trong Chrome, cách lưu trang web trong Chrome

Thêm dấu trang hiện có vào thư mục

Bạn cũng có thể di chuyển mọi dấu trang đã lưu trước đó vào một thư mục.

Từ Trình quản lý dấu trang, nhấp và kéo dấu trang vào thư mục mong muốn.

Tạo dấu trang trong Chrome, cách lưu trang web trong Chrome

Xóa dấu trang và thư mục

Nếu bạn không còn sử dụng một số dấu trang hoặc thư mục nhất định, bạn luôn có thể xóa chúng.

Để xóa, hãy nhấp chuột phải vào dấu trang hay thư mục, chọn Xóa.

Nhập dấu trang

Nếu bạn đã lưu nhiều dấu trang trong trình duyệt web khác, bạn có thể nhập các dấu trang này vào Chrome.

Đầu tiên nhấp vào menu Chrome ở góc trên bên phải trình duyệt, di chuột qua Dấu trang và danh sách , sau đó chọn Nhập dấu trang và các mục cài đặt.

Tạo dấu trang trong Chrome, cách lưu trang web trong Chrome

Một hộp thoại sẽ xuất hiện. Bạn hãy chọn trình duyệt và các mục sẽ được nhập, sau đó bấm nút Nhập.

Tạo dấu trang trong Chrome, cách lưu trang web trong Chrome

Sau khi quá trình nhập hoàn tất, bấm nút Xong.

Leave a Reply