Hướng dẫn: Click chuột 2 lần vào Central Idea để thay đổi hoặc đặt tên chủ đề → Đưa chuột vào tên chủ đề, nhấn giữ hình tròn màu đỏ, sau đó kéo ra để tạo nhánh, làm tương tự để tạo nhánh phụ.

Xuất ra ảnh: Chọn Mind mapExport As Image → Click chuột phải chọn Save image as (Lưu hình ảnh thành) → Save.

Vẽ sơ đồ tư duy online là cung cụ trực tuyến miễn phí giúp bạn tạo ra các sơ đồ tư duy một cách dễ dàng. Nó hỗ trợ ghi chú, phát họa ý tưởng, tổng hợp thông tin… nhằm nâng cao hiệu quả làm việc, cải thiện ghi nhớ và sáng tạo.

Tại sao bạn nên dùng?