Chọn mục → Nhập thông tin, tùy chính màu sắc và thiết kế nếu muốn Bấm TẠO MÃ QR → Tải ảnh về hoặc in luôn ra giấy.

Tạo mã QR: Cung cụ miễn phí giúp bạn dễ dàng tạo ra mã QR trực tuyến với vài bước đơn giản, bạn có thể dùng nó để tạo mã QR cho nhiều loại thông tin khác nhau như Url hay danh bạ.Phần mềm cũng theo kèm nhiều tính năng chỉnh sửa ngay phía dưới, điều này giúp bạn thỏa sức sáng tạo mã QR đẹp và độc đáo nhằm sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.

Tính năng của Tạo mã QR online là gì?

Tại sao nên sử dụng cung cụ này