Chúng tôi rất quan tâm đến việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và cam kết bảo vệ nó một cách an toàn và đáng tin cậy. Chính sách bảo mật này miêu tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang Photoshop online của chúng tôi.

Thu thập thông tin cá nhân

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau đây:

  • Thông tin như tên, địa chỉ email khi bạn bình luận trên trang web. Chúng tôi dùng những thông tin này để trả lời các câu hỏi của bạn qua email.
  • Thông tin về hoạt động của bạn trên trang web của chúng tôi, bao gồm thông tin về trang web mà bạn đã truy cập và các tương tác của bạn với trang web của chúng tôi. Các thông tin này giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm của bạn trên website.

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn tự nguyện cung cấp nó cho chúng tôi hoặc khi chúng tôi có quyền lợi hợp pháp để làm như vậy.

Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba, trừ khi có sự cho phép của bạn hoặc khi pháp luật yêu cầu chúng tôi làm như vậy.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các đối tác của chúng tôi để hỗ trợ cho việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho bạn. Tuy nhiên, các đối tác này phải cam kết tuân thủ các nguyên tắc bảo mật giống như chúng tôi và chỉ được sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cho mục đích cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho bạn.

Bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật số và quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ, sửa đổi hoặc hủy hoại. Chúng tôi cũng giám sát sự tuân thủ các nguyên tắc bảo mật để đảm bảo rằng thông tin của bạn được bảo vệ một cách an toàn và đáng tin cậy.

Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào. Nếu bạn muốn thực hiện các quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ được cung cấp dưới đây.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email được cung cấp trên trang web của chúng tôi

Tuân thủ các quy định pháp luật

Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân, bao gồm chứ không giới hạn trong việc thực hiện các yêu cầu của pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân.

Kết luận

Chính sách bảo mật của chúng tôi nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng thông tin đó chỉ cho các mục đích cụ thể đã được đề cập ở trên. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Rate this page